Vad tyckte DU om oss?

Under våren 2012 genomförde vi på BLR en Kundundersökning i form av en enkät, det gick ut en till studenter och en till personal. De såg lite olika ut och hade lite olika fokus. En kort sammanställning  från Personalenkäten kommer i ett separat inlägg här i bloggen.

kasse

I Studentenkäten fick vi in totalt 623 svar. Vi gjorde även en engelsk version (med exakt samma frågor) där vi fick in ytterligare 64 svar. Totalt bygger alltså sammanställningen på 687 enkätsvar.

Sammanfattningsvis är våra kunder mycket nöjda med vår service och våra tjänster. Det är roligt att se att den fråga där vi fått allra flest kommentarer är: Vad är bra med BLR?  Våra besökare är ofta nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande och den hjälp man får hos oss. Man är nöjd och tacksam för allt stöd som finns – och att allt detta stöd och denna hjälp finns samlat på ett ställe.

Vi är jätteglada för all den positiva feedback vi fått! Men det har så klart också kommit upp en och annan kommentar om att man inte varit helt nöjd med vårt bemötande eller vår hjälp. Vi vill att ni ska veta att vi tar alla dessa åsikter och kommentarer på allvar och pratar om bemötande och service med varandra i personalgruppen.

Något vi fått en hel del kritik över är kopiatorer & skrivare. Vi är medvetna om allt strul som kan uppstå med skrivarna och kopiatorerna, och fast att det kanske inte alls känns så för er ibland, så försöker vi hela tiden titta på nya och bättre lösningar på dessa problem. Det som hände i våras då båda kopiatorerna på plan 2 stod ur funktion i över två veckor är ju inte ok och vi förstår alla den frustration som uppkom då. Vi hoppas inom en snar framtid ha fler och mer stabila skrivare i bruk samt förbättra hela hanteringen av utskrifter och kopior.

På tal om just detta så har det kommit upp en del funderingar kring att man MÅSTE betala med kort för att fylla på sitt utskrifts/kopierings-konto och att man känt sig utesluten om man kanske inte har ett betalkort. Vi vill bara här understryka att i dessa fall går det fint att fylla på sitt konto med kontanter uppe på Studentcentrum. Så som det är idag är ju en förbättring mot hur det var tidigare. Idag kan man fylla på både via webben och med kontanter jämfört med hur det var tidigare då man var tvungen att gå över gatan till den ”grå maskinen på väggen” för att fylla på:-).

En annan het (kall) potatis där ni som svarat haft mycket åsikter är om värme/kyla, luftkvalitet och ljudnivå. Här vill vi svara att vi vet att det är iskallt ibland och jättevarmt ibland. Vi har precis samma problem på våra arbetskontor. Vi jobbar i tät kontakt med Akademiska Hus, som är de som äger vår byggnad, med att försöka få rätsida på problemen så gott det går. Det som kvarstår är dock att vi har glas –  mycket glas – i vårt hus och det kyler – eller värmer, beroende på årstid.

Vi har fått oerhört många kommentarer kring ljudnivån i biblioteket och att man har svårt att koncentrera sig då det är så stökigt. Vi vill ju ha ett bibliotek där man kan samtala och arbeta tillsammans men vi hoppas också att vi alla tillsammans kan tänka på att hålla ljudnivån nere så gott det går. Vi tittar också på en eventuell lösning för att framgent få till en tyst datorsal. Vi vet att det kan vara extremt högljutt här hos oss och vi försöker säga till om det händer något alldeles särskilt, samtidigt kan vi som arbetar här inte gå runt och hyssja på er hela dagarna:-). Vi är alla vuxna människor som borde kunna visa respekt. Kanske kan vi alla hjälpas åt och säga till varandra om vi tycker att ljudnivån stiger alldeles förfärligt. Och även här har vi vårt hus arkitektur som en liten bov i det hela – många öppna ytor gör att ljud färdas.

Något annat som kommit upp är kurslitteraturen där man upplever att referensexemplaren ofta saknas på hyllan och där man önskar att vi skulle ha fler exemplar till utlån. Vi kommer inte köpa in klassuppsättningar till alla studenter:-) utan det kommer fortsätta vara som det är. Sedan kan det vara bra för er att veta att vi städar kursreferenshyllan VARJE dag och ställer i ordning där. Vi försöker också det bästa vi kan att ha koll på vad som saknas och köpa in nytt om det varit borta en tid. Det märkliga i kråksången är dock att så fort kursen är slut så brukar den där boken som varit borta så länge mystiskt dyka upp….

En del kommentarer har kommit upp vad gäller stöd till distansstudenter där man tycker att allt stöd som finns på plats även skulle gälla de som studerar på distans. Och det gör det! Allt stöd vi har kan man också få som distansare. Bara hör av er så försöker vi hitta en lösning.

Man är överlag nöjd med våra öppettider men många önskar att vi skulle ha öppet längre på såväl kvällar som helger.Som läget ligger just nu i den ekonomi vi har så är vi alla bara jättejätteglada att  vi får behålla de öppettider vi har nu så denna fråga låter vi vila.

Vad gäller Studentservice verksamhet  kan vi se att många har fått kännedom om verksamheten  via högskolans webbsidor, genom repvandring vid introduktion och via PingPong. Vi ser också att nya studenter har större kännedom om allt stöd som Studentservice erbjuder jämfört med dem som studerat längre. Detta kan bero på att vi sista åren haft ett väl fungerande samarbete med Studentkåren vad gäller repvandringen, där studenterna har fått en första presentation av Studentservice tjänster.

På en del frågor  kan vi se att det handlar mycket om förväntningar. Man skulle t.ex. vilja att Sjuksköterska, Språkverkstad och Datasupport fanns tillgängliga i stort sätt jämt och att man fick hjälp med ämnesval till uppsats i Söksupporten.Vad gäller Sjuksköterskan så skriver man t.ex. att det är konstigt att man måste planera att vara sjuk på onsdagar då hon är där  – men sjuksköterskan är ingen jourverksamhet och är inte alls tänkt att tjäna som det. Behöver man hjälp av mer akutslag så är det vårdcentral eller sjukhus som gäller. Språkverkstaden är öppen så mycket som vi har kapacitet till och Datasupporten kommer anta en annan form efter nyår och inte drivas sam samma sätt som idag. Vad gäller den hjälp man kan få i Söksupporten så är den tänkt att tjäna som stöd och ett bollplank i dina studier, kanske inför ett paper, en hemtenta eller en uppsats. Men det är NI som väljer och är experterna på ert ämne – det är ni som ska tänka ut era sökord osv, sedan kan vi säkert hjälpa till med att hitta nya och absolut med att peka er mot rätt källor, val av databaser osv.

Och tveka inte att komma förbi oss och be om hjälp! Det är liksom därför vi är här:-)

 Här kan du läsa hela samanställningen av Kundenkät Student 2012.

Text: Christel Olsson