Metodböcker

Håller du på med din uppsats? eller kanske ett paper, eller en inlämningsuppgift där du använder en metod? Vi har ett stort antal metodböcker i biblioteket som står uppställda efter ämne. De allra flesta hittar du på våning 2.5, hylla 300.

metod_svensk

Det finns böcker om kvalitativ och kvantiativ metod, interjvumetodik, komparativa analysmetoder, tvärvetenskap och mycket mer. Läser du vårdvetenskap har du säkert stött på Karin Dahlbergs Att undersöka hälsa och vårdande.

DSCN0880

 

Läser du förskollärarutbildningen kanske du har nytta av Förskollärarens metod och vetenskapsteori av Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén.

DSCN0883

 

Några klassiker som har hängt med länge och ständigt kommit i nya upplagor är exempelvis Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder, Jan Trosts Enkätboken och Rolf Ejvegårds Vetenskaplig metod.

DSCN0886

 

Många av våra metodböcker är dessutom kursböcker så det finns ett kursref på plan 1 att läsa när de andra är utlånade.

Välkommen till biblioteket!

 

Text och bild: Lena Holmberg

 

Utredning om kurslitteratur på BLR

Under en längre tid har vi på BLR gjort en utredning kring den kurslitteratur som vi tillhandahåller. Vi ville se om det finns något vi kan göra för att underlätta, dels för oss själva i våra rutiner och flöden kring kurslitteraturen, dels för våra studenter som använder kurslitteraturen.

Kurslitteratur tillhandahålls vid många svenska universitets- och högskolebibliotek och är en fråga som ständigt är uppe till diskussion, både inom förlagsvärlden, bland lärare och bibliotekarier samt vid landets studentkårer.

Det är en fråga som engagerar och där rutiner och prioriteringar vid landets bibliotek ser väldigt olika ut. Samtidigt är en del studenter beroende av att biblioteken faktiskt tillhandahåller kurslitteratur. BLR är inget undantag, även här diskuteras kurslitteraturen ofta, både bland studenter och bland personal. Mot bakgrund av detta har vi sett ett behov av att se över och effektivisera våra rutiner och flöden för att på så sätt bättre stödja studenterna i deras studier. Samtidigt vill vi försöka förankra kurslitteraturen i bibliotekets uppdrag och försöka svara på frågan varför vi tillhandahåller kurslitteratur.

Läs gärna hela rapporten och om du har synpunkter är du välkommen med kommentarer till oss – biblioteket@hb.se

Text:  Hanna Hallnäs & Lena Holmberg