Så funkar det: Ditt chip

Det där svarta chippet som du som är student på högskolan har fått, det används till en hel del olika saker, men har du koll på allt du använder ditt chip till? Här får du en snabb genomgång.

Lånekort

Du använder chippet när du ska låna böcker i biblioteket. Tillsammans med den fyrsiffriga pinkod du valde loggar du in på våra utlåningsapparater vid entrén och lånar de böcker du vill ha. Om du vill ha koll på vad du lånat loggar du in på Ditt bibliotek via webbsidan. Du behöver inte använda chippet när du lämnar tillbaks böckerna du lånat.

Skriva ut/kopiera

Du skriver ut och kopierar med hjälp av ditt chip. Håll chippet över markerat fält på kopiatorn/skrivaren så går inloggningen väldigt smidigt. Om du har glömt ditt chip kan du logga in på kopiatorn/skrivaren med ditt S-nummer och lösenord.

Passerkort

Chippet används som passerkort till högskolans lokaler. I ditt chip finns programmerat vilka lokaler du har rätt att vara i, och chippet kommer att öppna de dörrar du har rätt att öppna. Under vissa tider på dygnet kommer du behöva slå din fyrsiffriga pinkod när du använder ditt passerkort.


Skull du tappa bort ditt chip är det viktigt att du spärrar det så snart du kan till såväl Biblioteket som Campusservice. Avgiften för att få ett nytt chip är 100 kronor, och du skaffar ditt nya chip antingen på Biblioteket eller på Studentcentrum.

Lånekort?

Oavsett om du är ny eller gammal student vid Högskolan i Borås kanske du undrar över det här med lånekort på biblioteket. För att låna böcker hos oss behöver du ett lånekort, men hur skaffar man det egentligen? Och får vem som helst låna? Eller hur funkar det?

Som student vidchip Högskolan har du inte något specifikt lånekort, utan du lånar böcker hos oss med hjälp av det svarta chip du fick vid introduktionen på högskolan. När du lånar behöver du alltså chipet och den fyrasiffriga pinkod som du valde då du fick chipet. Om du har glömt din kod är det inget problem, ta med din legitimation och gå till Informationspunkten i biblioteket eller till Studentcentrum så kan du välja en ny kod. Samma sak gäller om du inte fått något chip – ta med legitimation och kontakta Informationspunkten eller Studentcentrum.

Är du distansstudent och vill ha ett lånekort/chip innan du kommer till Borås första gången så fyller du i följande formulär så skickar vi hem chipet till dig.

Om du inte är student på Högskolan i Borås, men ändå vill låna böcker hos oss går det givetvis bra, kontakta Informationspunkten i biblioteket så skapar vi en låntagarpost åt dig. Du kommer då inte få ett fysiskt lånekort (eller chip för den delen), utan kommer istället använda ditt personnummer och pinkod vid lån.

Text & Bild: Katharina Nordling

Skaffa lånekort?

Fler och fler av er som ska börja plugga i höst letar sig in till oss på biblioteket för att skaffa lånekort och börja titta efter kurslitteratur. På vårt bibliotek så har vi inte längre något lånekort som du behöver hålla reda på för att få låna. Däremot använder du ditt chip, som du också använder för att tillexempel komma in högskolans olika lokaler, till att låna med, tillsammans med din pinkod som du själv väljer. Behöver du byta pinkod kontaktar du Studentexpeditionen eller bibliotekets informationspunkter så hjälper vi dig med detta. chipOm du är helt ny student och ännu inte fått något chip (detta får man normalt i samband med att man börjar studera på plats) men ändå vill låna böcker får du detta när du besöker oss. Glöm inte att mycket litteratur finns i e-format som kräver din personliga inloggning vilken högskolan förser dig med. Studenter med läsnedsättning kan få tillgång till inläst kurslitteratur (talböcker), läs mer på vår webbplats.

Du som inte går på högskolan har ju inget chip men som allmänhet får man ju självklart också låna böcker på högskolans biblioteket. Då lånar man med sitt personnummer och den pinkod du väljer när du besöker oss första gången, och självklart kan även studenter, forskare och anställda utan chip låna på detta vis.

Välkomna, nu ser vi fram emot en ny termin!

Text och bild: Lisa Carlson