Expert på utbildning och lärande

Kungliga Biblioteket (KB) har bett SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att utse personer till ett antal grupper för inflytande för nationell biblioteksutveckling och samverkan. Totalt kom det in över 80 namnförslag till de sammanlagt nio grupperna.

Vi är så stolta och glada att kunna meddela att BLR:s Malin Utter har utsetts till ledarmot i expertgruppen för utbildning och lärande. Förutom Malin sitter Daniel Gunnarsson från Högskolan i Jönköping och Jan Hjalmarsson från Södertörns högskola med i denna grupp.

Läs mer på SUHF:s webbplats