Vill du förbättra ditt akademiska språk? Lund hjälper dig.

Det finns otroligt mycket guider om hur man skriver vetenskapligt i olika former, både som tryckta böcker, till exempel på hylla 001.42, 400 eller 808 hos oss på biblioteket men också på nätet. Högskole- och Universitetsbibliotek brukar ofta ha egna guider och dessutom samla andra på webben.

Nu har Lunds Universitet släppt sin guide som tidigare bara varit tillgänglig för deras studenter och personal. Den heter AWELU, Academic Writing in English och riktar sig till den som skriver akademiskt på engelska. Denna resurs är nu en Open Educational Resource, OER, vilket innebär att den är fritt tillgänglig för alla att använda.

Denna guide är mycket omfattande och även om den är något anpassad till Lunds biblioteksresurser är det mesta användbart av andra. Så passa på att ta del av denna och förbättra eller lär dig hur du skriver akademiska texter.

Men detta är inte allt de gör på Lund, igår annonserades det att de i framtiden kommer att ge gratis online kurser, så kallade MOOCs. Spännande utveckling!

Text: Lisa Carlson

Ny spännande blogg att följa!

Förra veckan startades en blogg som arbetsredskap för att sprida kunskap på Högskolan i Borås om Open Educational Resources –OER. Ett begrepp med många olika namn och betydelser som vi hoppas reda ut på bloggen. Begrepp som Creative Commons, Open Course Ware, Massive Open Online Course, lärresurser med flera ska redas ut, hur man kan dela sitt material, varför man ska dela kunskap, vilka verktyg som behövs och vilka källor/metoder man kan använda när man söker efter resurser att använda.

 Projektet har initierats på Institutionen för Pedagogik med stöd av BLR och syftar till att sprida kunskap och tips om OER-rörelsen och öppna lärresurser till personal och studenter på Högskolan i Borås på ett lättillgängligt sätt. Förhoppningen är att öka möjligheterna att använda OER som verktyg i sitt arbete men också som en möjlighet till bildning på sin fritid, vare sig man är pedagog eller pluggar IT.

Att det finns på den politiska dagordningen visade sig när UR/SVT köpte loss rättigheterna till över 7000 utbildningsfilmer som nu finns tillgängliga på

www.ur.se att fritt använda för exempelvis undervisning.

 På BLR och inom biblioteksvärlden finns en tradition att skapa och dela det material vi producerar. BLR’s guide till Harvardsystemet (referensmetod) är licenserad under creative commons och får därmed delas och användas av andra och är ett utmärkt exempel på en öppen lärresurs.

Följ bloggen på:

http://oeratboras.wordpress.com/

 tanx//Lisa