Hallo! Svante Kristensson ny chef för BLR

Svante KristenssonNu har det ju gått några månader sedan du tillträdde som chef för Bibliotek & läranderesurser. Hur har dessa första månader varit?

Det har gått undan! Det har varit omvälvande, spännande och framförallt roligt. Jag har fått många nya insikter trots att jag är väl förtrogen med arbetsplatsen sedan tidigare. När man byter perspektiv blir det andra ingångar – och nya sätt att se saker.

Är det hektiskt med många nya projekt i biblioteket?

Det är alltid hektiskt med slutdatum och budget att hålla. Men det är kul att se när saker och ting händer och utvecklas och jag är trygg i att resultatet kommer bli bra.

Vi har ju tidigare skrivit om BLRs nya lounge på plan 2 – hur ser tidsperspektivet ut där?

Vi håller på med avslutande planering med inredningsarkitekt för sista beställning av inredning innan nyår. Sedan hoppas vi att leverantörerna kan leverera det vi vill ha i rimlig tid. Förhoppningsvis är det hela klart i början av februari.

Du har ju tidigare arbetat nästan 10 år här på BLR som bibliotekarie – saknar du någonting från det jobb du hade tidigare?

Ja, jag saknar den dagliga kontakten med våra studenter och andra besökare. Jag har fått andra nya spännande kontakter men jag saknar vardagskontakten med våra användare.

Hur ser du på framtiden? Har du någon särskild vision?

Jag tycker att det är extra intressant med surf- och läsplattors utveckling. Man pratar om att den e-boksläsande genarationen är på väg in. Min vision är att försöka styra från tryckt till elektroniskt format så mycket som möjligt och försöka rikta utgifterna mot köp av e-material,inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som ett led i detta kommer vi att börja använda surf- och läsplattor mer och mer i vår kontakt med våra besökare och försöka använda nya tekniska hjälpmedel optimalt.