Referera till rörlig bild och ljud?

Tips om riktlinjer som utgör ett försök att ta itu med det växande behovet av ett tydligt,
heltäckande och enhetligt system för referenser av rörlig bild och ljud.

Trots den ökande användning av rörliga bilder och ljud i undervisningen så omfattar inte till exempel varken Harvard- eller Oxfordsystemen alla typer av format eller former som kan behövas till den typen av material.

Tips: Sara Hellberg

Text: Lisa Carlson