Vad är egentligen störande ljud?

I Hörselskadades riksförbunds (HRF) ljudmiljörapport Kakofonien: en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer från 2009 står följande att läsa: ”Andras prat i bakgrunden är bland det mest störande som finns, visar undersökningar. Det beror på att tal är en typ av ljud som våra hjärnor mer eller mindre automatiskt uppfattar som viktigt. Därför är det svårare att ”filtrera bort” tal än till exempel ett jämnt bakgrundsbrus. Särskilt störande blir det när vi vill uppfatta vad en person säger medan det pågår andra samtal
omkring oss. De olika talljuden har samma ljudkaraktär och ”konkurrerar” därför med varandra.” (S.21)

Vidare kan man i rapporten läsa att det blir svårare att koncentrera sig, att stressen ökar och hur minneskapaciteten blir sämre i en miljö med störande bakgrundsljud. Inte minst kan det vara problematiskt om man lider av exempelvis tinnitus.

HRF har även låtit göra en undersökning inriktad på ljudmiljön i högskolan, 1534 studenter på fem lärosäten besvarade enkäten. I undersökningen, där bland annat studenter här på Högskolan i Borås tillfrågats, framkom det att fyra av tio högskolestudenter har problem med ljudmiljön och att biblioteken på flera håll inte är så tysta som många önskar.
Läs mer om undersökningen här. Så tänk på att din arbetsmiljö här i biblioteket även är andras arbetsmiljö. Håll nere ljudnivån!

www.hrf.se kan du läsa mer om hörselnedsättningar och ljudmiljö.
arbetsmiljöverkets webb kan du läsa mer om buller.

PS du vet väl att du i informationspunkterna kan hämta öronproppar om du ändå skulle känna dig alltför störd av ljudet runtomkring!