Får man äta i Biblioteket? Och måste man viska…?

Biblioteket är en arbetsplats för många studenter på högskolan. För att denna arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt (för så många som möjligt) finns det ett antal ordningsregler att följa när man befinner sig i biblioteket. Här påminner vi nu snabbt om reglerna som gäller mat & dryck och ljudnivå.

När det gäller mat & dryck är det följande regler som:

  • Man får äta godis och frukt i biblioteket, men allt annat (smörgåsar, kakor, lunchlådor osv) äts utanför biblioteket.
  • Man får dricka vad som helst, så länge det inte innehåller alkohol och så länge behållaren man dricker ur har lock.

När det gäller ljudnivån i biblioteket gäller följande:

  • Biblioteket är en arbetsplats – tänk på att anpassa ljudnivån – tala i normal samtalston och ha gärna mobilen på ljudlös.
  • I Tysta studierummet ska det vara fritt från prat och andra störande ljud (tänk på att det kan uppfattas som störande om du prasslar med godispapper eller lyssnar på musik i hörlurar).

Följ reglerna och gör Biblioteket till en bättre arbetsplats för alla som sitter där och arbetar.

smörgås3Text: Katharina Nordling
Bild: Colourbox

Vad är egentligen störande ljud?

I Hörselskadades riksförbunds (HRF) ljudmiljörapport Kakofonien: en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer från 2009 står följande att läsa: ”Andras prat i bakgrunden är bland det mest störande som finns, visar undersökningar. Det beror på att tal är en typ av ljud som våra hjärnor mer eller mindre automatiskt uppfattar som viktigt. Därför är det svårare att ”filtrera bort” tal än till exempel ett jämnt bakgrundsbrus. Särskilt störande blir det när vi vill uppfatta vad en person säger medan det pågår andra samtal
omkring oss. De olika talljuden har samma ljudkaraktär och ”konkurrerar” därför med varandra.” (S.21)

Vidare kan man i rapporten läsa att det blir svårare att koncentrera sig, att stressen ökar och hur minneskapaciteten blir sämre i en miljö med störande bakgrundsljud. Inte minst kan det vara problematiskt om man lider av exempelvis tinnitus.

HRF har även låtit göra en undersökning inriktad på ljudmiljön i högskolan, 1534 studenter på fem lärosäten besvarade enkäten. I undersökningen, där bland annat studenter här på Högskolan i Borås tillfrågats, framkom det att fyra av tio högskolestudenter har problem med ljudmiljön och att biblioteken på flera håll inte är så tysta som många önskar.
Läs mer om undersökningen här. Så tänk på att din arbetsmiljö här i biblioteket även är andras arbetsmiljö. Håll nere ljudnivån!

www.hrf.se kan du läsa mer om hörselnedsättningar och ljudmiljö.
arbetsmiljöverkets webb kan du läsa mer om buller.

PS du vet väl att du i informationspunkterna kan hämta öronproppar om du ändå skulle känna dig alltför störd av ljudet runtomkring!

Är ljudnivån i biblioteket för hög?

En del kanske tycker att det är för hög ljudnivå i biblioteket. Så här i tentatider är det full fart på högskolan – och i bibliotekets lokaler. Det finns mycket att prata om med studiekamraterna och grupparbeten är vanliga. Denna kombination kan ibland innebära att ljudvolymen på vissa platser i biblioteket blir högre än vad som är lämpligt. Tänk på att biblioteket är en arbetsplats för många, det ska gå att koncentrera sig på sina studier här.

Men om ljudet upplevs alltför störande vart ska man ta vägen i biblioteket för att få vara ostörd? För dig som vill läsa i lugn och ro finns en tyst läsesal på entréplan. Vid datorarbetsplatserna på plan 2 är det ofta en del liv och rörelse men det finns även datorsalar på plan 3 & 5. På 5:an är det oftast lugnast. Se vår karta.

Vad kan du göra för att hjälpa till att hålla nere ljudnivån? Sätt din telefon på ljudlös när du arbetar i biblioteket och prata tyst om du får ett samtal, kring informationspunkten på plan 2 får du inte prata i mobiltelefon alls. Om du ska grupparbeta och vet att det blir mycket diskussion – boka ett av våra grupprum. Grupprummen är inte till för ensamarbete. Diskutera med andra i normal samtalston och tänk på de omkring dig. Glöm inte att ta en paus ibland så är det lättare att fokusera och visa varandra hänsyn så kan BLR fortsätta vara den kreativa mötesplats som vi vill att det skall vara!

Visste du att det finns decibelmätare att ladda ner som app till din smartphone? Testa gärna och lägg den på bordet under en diskussion så får ni se!
iphone
android