Vill du göra ditt examensarbete i Japan?

Nu har du möjlighet att söka stipendier för att göra ditt examensarbete i Japan! För både utlysnignarna gäller att ansökan är stiftelsen tillhanda senast 1 mars 2014. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag.
Från utlysningen från Sweden-Japan Foundation:
“Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete
och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom
teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre
forskare från samtliga universitet och högskolor iSverige är behöriga att söka anslag.
Sökande skall ha fast anknytning till Sverige. Studietiden i Japan måste omfatta minst 3
månader.”
Även Scandinavia – Japan Sasakawa Foundation har utlyst stipendier för Japanstudier.
Från utlysningen:
“Anslag kan utgå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen skall avse forskning eller utbildning inomnaturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap,

ekonomi,humaniora och journalistik.”
Pieta Eklund