På tal om Japan

Är du trött din vardag och vill ha förändring? Vill du studera i ett annat land eller vill du bara ha lite hjälp med att förverkliga dina drömmar?

Global Grant är en databas som innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. Där kan man söka stipendier till sig själv och sin familj, till sin förening eller företag.

Deras idé går ut på att det ska vara enkelt för givaren att vara sökbar och lätt kunna uppdatera sina uppgifter och även enkelt för mottagren att söka och presentera sig själv.

Gå in på Global Grant för mer information.

Tandis Talay

Stipendium under 2013

Ett stipendium är en penninggåva till en student eller forskare (finns också andra som kan söka stipendier). Normalt ges ett stipendium för att bekosta en framtida utgift i form av studier och resor, men vissa stipendier söker man efter avslutade studier. På biblioteket finns information och förteckningar över stipendier på plan 2,5, hylla 001.4 Allmänna stiftelser och fonder. Men mest  uppdaterad information finns på Internet. Bland dem man kan titta på finns:

Global Grant

Studentum

Stipendier.se som är avgiftsbelagd.

Anslag och stipendier till Göteborgs universitet.

Alla Studier

Det finns många fler och man kan hitta dem via att söka i till exempel Google.

Under ett år finns många stipendier att söka. På högskolans hemsida finns lite information om olika.

Nu närmast kan du som avslutat ditt examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk teknisk industri söka Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK’s stipendium LLK. Ett examensarbete inom grundutbildningen, som kan komma ifråga för stipendiet, skall behandla en frågeställning inom kvalitetsområdet t.ex.:

tillämpning av kvalitetsverktyg

ledningssystem inom kvalitet, miljö, produktsäkerhet m.fl.

mätbara kvalitetsparametrar med resultatredovisning

statistisk processkontroll

ständiga förbättringar, t.ex. Lean och Sex Sigma.

Du läser mer på deras hemsida. Ansökan skall vara Jan Karlström, Cederroth AB, Box 715, 194 27 Upplands Väsby eller via e-post till: jan.karlstrom@cederroth.com senast den 15/1 2013.

Läs mer om kommande stipendier du kan söka på vår hemsida.

Text: Lisa Carlson