Rörliga och surfande!

BLR deltar just nu i ett projekt om Surfplattors användningsområden på bibliotek. Tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek ska vi under 2012 och en bit in på 2013 undersöka och utveckla användandet av surfplattor i det dagliga arbetet .

Projektet är finansierat av Kungliga biblioteket och i ansökan står att läsa: “Projektet syftar till att undersöka användningen av surfplattor både inom biblioteksundervisningen och inom bibliotekets service och informationsarbete mot studenterna. Projektet avser även att undersöka hur surfplattor kan medverka till att förbättra bemötandet av studenter i samband med informationsförmedling.”

BLR:s fokus kommer att ligga på hur vi kan använda surfplattor som mobila informationsdiskar i referens- och informationssökningsarbetet. Tanken är att vi ska bli mer rörliga och kunna följa med er studenter ut bland hyllorna och hjälpa till. Att vi ska finnas till hands ute i biblioteket och inte bara nere i informationspunkterna.

Chalmers fokus kommer ligga mer på hur man använder surfplattor i undervisningssituationer. Göteborgs stadsbibliotek står inför en spännande tid då stadsbiblioteket kommer att ha stängt på grund av ombyggnad fram till 2014. Biblioteket kommer att “flytta ut på stan” till en rad olika lokaler och några av dessa tillfälliga mindre bibliotek kommer att förses med surfplattor. Elin Nordh, som är projektledare för Göteborgs stadsbiblioteks medverkan, skriver i sitt senaste inlägg:

“Vi kommer ha Ipads både för personalen och för besökarna. För besökarna kommer det att finnas Ipads laddade med appar som passar barnen. Eftersom det blir begränsat med utrymme i lokalen, så provar man här att ha bara en informationsdator och ser hur man klarar sig med en Ipad som komplement.”

Här på BLR håller vi PRECIS just nu på att bestämma exakt vilka surfplattor vi sa använda inom projektet. Sedan är det bara att ge sig ut i biblioteket. Vi ser fram emot att träffa er bland hyllorna!

Mer information om arbetet och våra reslutat kommer komma lite då och då under projekttiden.

Hälsar Christel