Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Britannica eller Britannica online är en nygammal resurs för Högskolan i Borås. Vi upptäckte att det saknades ett brett uppslagsverk på engelska för våra studenter och lärare. Och det tror vi att vi kan täcka med att återuppta denna prenumeration. Britannica har länge funnits som ett tryckt uppslagsverk den senaste (och sista) 15:e utgåvan trycktes 2010.

CaptureB

Uppslagsverk passar oftast mycket bättre nuförtiden på internet. Särskilt om de kan länkas till andra resurser. Om man söker i Summon från vår engelskspråkiga webb görs ett uppslag på sökorden i Encyclopedia Britannica och man kan få en definition av ett ord eller en förklarande artikel om ett ämnesområde direkt i Summon.

Förutom att söka i och läsa artiklar i Britannica så erbjudes dessutom en så kallad workspace i encyklopedin. Genom att skaffa sig ett personligt konto på Britannica går det att spara ner artiklar, bilder och samtidigt skriva egna anteckningar som sedan kan användas i det egna arbetet/forskningen.

Här finns demofilmer om hur databasen fungerar.

Text: Martin Borg

 

Lexikon och uppslagsverk

COLOURBOX14587263Idag är det lexikonets dag. Därför vill vi tipsa er om några av de lexikon och uppslagsverk som vi har här på biblioteket. Många av dessa finns idag elektroniskt via abonnemang som biblioteket har. Du hittar t.ex. det mer allmänna uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) liksom mer specialinriktade uppslagsverk som t.ex. Encyclopedia of Smart Materials, Kirk-Othmer Encyclopedia och Chemical Technology och Encyclopedia och Library and Information Sciences online på bibliotekets webb under ingången databaser.

I tysta studierummet har vi samlat en del uppslagsverk i många delar som förutom att de är informativa är ganska snygga också! Övriga är placerade på ämne i bibliotekets samlingar och hittas bäst via Summon. Många uppslagsverk och lexikon är s.k. REF. De får alltså inte lånas hem utan ska stanna i biblioteket ifall någon behöver dem. Då sitter det en röd lapp på där det står EJ HEMLÅN. När det gäller populära och väl använda lexikon, där vi har flera exemplar, som till exempel Norstedts svensk-engelska ordbok har vi gjort om en del till utlån och de exemplaren får alltså lånas med hem.DSC_0199

Ett sätt att använda ett uppslagsverk på är att leta efter defintionen på något, fakta och information. Ett annat sätt för användning är att hitta vidare, hitta synonymer och andra ämnesord att använda istället för just detta ord man sökt på.  Ett lexikon eller en ordbok ger kanske mer formmässig information i form av språklexikon, synonymlexikon etc medan ett uppslagverk ger mer innehållsmässig information till läsaren. Men det stämmer inte alltid. Exempelvis är Bra Böckers Lexikon mer ett allmänt uppslagsverk samtidigt som många andra lexikon är begränsade till olika fackområden som exempelvis ett musiklexikon och innehåller då mer än bara formmässig information. Ett uppslagsverk kallas även ibland för encykolpedi av grekiskans enkyʹklios paideia [-deiʹa] (allmänbildning). Encyclopedier/uppslagsverk har funnits länge i mäsklighetens historia men det var först på 1700-talet som den fick en enhetlig form som används än idag och nu för tiden finns de som sagt ofta även (eller endast) elektroniskt. Så behöver du veta något särskilt? Använd ett av våra lexikon eller uppslagsverk!

Källa: NE

Text: Lena Holmberg
Bild: Colourbox och Lena Holmberg

Ordböcker och uppslagsverk

ordbokBiblioteket har många ordböcker och uppslagsverk men de flesta är inte till utlån. Varför är det så? Ordböcker och uppslagsverk är till som en hjälp i studiearbetet och behövs på plats för att kunna slå upp ett ord och få dess betydelse eller översättning. Idag finns många av dem fritt tillgängliga på webben och biblioteket har även en del betalabonnemang. Förr lånades i princip aldrig ordböcker och uppslagsverk ut men idag har vi exempelvis ett antal av Norstedts stora engelsk-svenska ordbok till utlån (den hittar du på plan 3, hylla 423) och ofta görs äldre upplagor till utlån medan den nyaste får stå som REF – alltså stanna i biblioteket.

Gå gärna in under bibliotekets databaser och se vad vi har för ordböcker och uppslagsverk till hjälp online!

Text: Lena Holmberg
Bild: Tandis Talay