Nobelprisen 2017 – en snabb sammanfattning

På söndag är det dags igen för Nobeldagen, här får du en presentation av pristagarna och deras forskning, samt länkar vidare till mer läsning om respektive pris.

Fysiologi eller medicin

Årets nobelpris i medicin delas lika mellan tre olika forskare, Jeffery C Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young. De får priset för sin forskning om den biologiska klocka som finns inbyggd i alla levande organismer. Att levande organismer har anpassat sig efter dygnets växlingar har varit känt sedan länge, men Hall, Rosbash och Young har tagit reda på hur denna 24-timmarscykel faktiskt fungerar. Detta har lett till att ett nytt snabbväxande forskningsfält har utvecklats, med stor betydelse för mänsklig hälsa (1).

Vill du läsa några av de artiklar som ligger till grund för medicinpriset så hittar du några av artiklarna via biblioteket.

Fysik

Årets nobelpris i fysik delas också mellan tre  forskare. Halva priset går till Rainer Weiss och andra halvan delas av Barry C. Barish och Kip S. Thorne. Samtliga dessa tre forskare har deltagit i forskning gällande universums gravitationsvågor. Vågorna, vars existens förutspåddes av Albert Einstein för hundra år sedan, fångades till slut in under 2015. Detta är banbrytande och något som kommer revolutionera astrofysiken då nya, hittills osedda, världar öppnar sig och en mängd nya upptäckter om universum väntar dem som lyckas fånga gravitationsvågor och därefter tolka deras budskap (2).

Ett stort samarbetsprojekt runt denna forskning är LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) där samtliga tre pristagare är involverade (2).

Kemi

Årets nobelpris i kemi delas även det av tre forskare, nämligen Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson som alla tre har lika stor del i priset. Dessa tre forskare får priset för sina bidrag till utveckling av en metod som spelat stor roll för utvecklingen av biokemin. Metoden heter kryoelektronmikroskopi och används för att ta fram tredimensionella strukturer i atomupplösning av biomolekyler. Den har bland annat använts till att ta fram bilder på proteiner som orsakar antibiotikaresistens och zikaviruset (som kan ses på bilden till höger) (3).

Söker du i Primo finns en stor mängd artiklar där metoden i fråga har använts.

Litteratur

Årets nobelpris i litteratur tilldelas Kazuo Ishiguro med motiveringen som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen (4). Ishiguros berättelser rör sig ofta på någon av följande teman: minnet, tiden och livslögnen. Det blir väldigt tydligt i hans mest berömda roman Återstoden av dagen – en bok som även blev film med bland annat Anthony Hopkins (5). Här hittar du en lista på alla böcker av Ishiguro som biblioteket har för utlån.

Fredspriset

Ceremonin för utdelningen av det norska nobelpriset hålls i Oslo och det är Den norske nobelkomite som utser pristagarna varje år. Årets fredspris tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som enligt den norska nobelkommittén är den ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt. ICAN grundades i Australien 2007 och har idag sitt huvudkontor i Genève i Schweiz och högsta samordnade i kampanjen är svenskan Beatrice Fihn. Kampanjen har bland annat varit drivande i arbetet med att ta fram den konvention om kärnvapenförbud som antogs av FN den 7 juli i år (6). Vid prisceremonin i Oslo kommer Beatrice Fihn ta emot priset ihop med atombombs-överlevaren Setsuko Thurlow som var 13 år när hennes hemstad Hiroshima bombades av USA 1945 (7). Bilden kommer från en av ICAN:s alla kampanjeevents.

Ekonomi

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i år Richard H. Thaler för hans bidrag till beteendeekonomi. Thalers forskning rör sig inom tre ämnen: begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll. Resultaten inom dessa tre områden har lagt en grund för det nya och snabbt växande forskningsområdet beteendeekonomi. På biblioteket finns två av Thalers böcker, bland annat Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness – som handlar om hur vi dagligen fattar en massa beslut, men att det dessvärre ofta är ganska dåliga beslut vi fattar. Boken handlar således om hur vi kan göra för att fatta bättre beslut. Dessutom finns det en mängd artiklar av Thaler att läsa – här är en lista på de som finns i bibliotekets samlingar.


(1) Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (2017). Pressmeddelande 2017-10-02.
(2) Kungl. Vetenskapsakademien (2017). Pressmeddelande 2017-10-03.
(3) Kungl. Vetenskapsakademien (2017). Pressmeddelande 2017-10-04.
(4) Svenska Akademien (2017). Pressmeddelande 2017-10-05.
(5) Svenska Akademien (2017). Biobibliografisk notis.
(6) Den Norske Nobelkomite (2017). Pressmeddelande 2017-10-06.
(7) ICAN (2017). Atomic bomb survivor to jointly accept Nobel Peace Prize on ICAN’s behalf. 
(8) Kungl. Vetenskapsakademien (2017). Pressmeddelande 2017-10-09.

Text: Katharina Nordling
Bilder: Mostphotos (om inte annat anges).

Nobelprisen 2016 – en snabb sammanfattning

På lördag är det dags igen för Nobeldagen, och i denna bloggpost presenterar vi pristagarna och deras forskning lite närmare, och länkar vidare till mer läsning om respektive pris.

Fysiologi eller medicin

Årets nobelpris i medicin tilldelas Yoshinori Ohsumi för hans forskning och upptäckter inom området autofagi, som är en grundläggande process för cellens nedbrytning och återanvändning av sina egna beståndsdelar. Genom Ohsumis forskning har man fått klart för sig att autofagi förekommer i mänskliga celler och det har konstaterats att störningar i autofagi-processen kan bidra till bland annat cancer och neurologiska sjukdomar (1).

Vill du läsa några av de artiklar som ligger till grund för Ohsumis pris hittar du en stor mängd av hans artiklar om du söker i Summon.

Fysik

Årets nobelpris i fysik delas mellan tre olika forskare. Halva priset går till David J. Thouless och andra halvan delas av F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz. Samtliga dessa tre forskare har, med hjälp av topologi, studerat ovanliga typer av materiefaser. Nu handlar det alltså inte om de vanliga: gas-, flytande och fast form, utan det handlar om exempelvis tunna magnetiska filmer, supraledare och andra exotiska faser. Med deras banbrytande forskning i grunden pågår nu jakten på fler exotiska materiafaser som man tror ska komma till användning i framtidens elektroniska produkter(2).

Är du intresserad av att läsa mer om materiefaser i allmänhet, eller vill du läsa artiklar om nobelpristagarnas forskning så hittar du det du söker med hjälp av Summon.

Kemi

Det är tre forskare som delar på årets nobelpris i kemi. Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa har alla tre forskat på molekylära maskiner. Det handlar alltså om väldigt väldigt små maskiner som i framtiden skulle kunna användas i nya material, sensorer och energilagringssystem. Enligt Kungliga vetenskapsakademien befinner sig den kunskap som idag finns om molekylära maskiner på samma nivå som den mänskligheten hade om den elektriska motorn på 1830-talet. Och med den elektriska motorns hjälp har vi sedan fått fram tvättmaskiner, elvispar och en mängd andra apparater (3).

Vill man läsa mer om molekylära maskiner finns det gott om artiklar och e-böcker på ämnet när man söker i Summon.

Litteratur

Årets nobelpris i litteratur tilldelas till Bob Dylan för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen (4). Litteraturpriset måste nog sägas vara det nobelpris som skapade störst uppmärksamhet i år. Diskussionen om Svenska akademien valt en värdig pristagare, eller om de helt gjort bort sig var intensiv och vill du dyka djupare i alla artiklar som skrevs med argument för och emot Dylan som pristagare finns det en mängd om du söker i Summon på vår webbsida. Vill du läsa Dylans texter har vi boken Lyrics: 1962-2001, en bok som ska innehålla alla sångtexter Dylan skrivit under dessa år. I februari i år kom dessutom professorn i litteraturvetenskap Ola Holmgren med en bok med titeln: Stickspår : åtta skäl varför Bob Dylan borde tilldelas Nobelpriset i litteratur, även den finns att låna hos oss.

Fredspriset

Ceremonin för utdelningen av det norska nobelpriset hålls i Oslo och det är Den norske nobelkomite som utser pristagarna varje år. I år tilldelas priset till den Colombianske presidenten Juan Manuel Santos som arbetat länge och ihärdigt med att försöka få ett slut på landets över 50 år långa inbördeskrig. Priset ska också ses som ett erkännande till det colombianska folket, som inte gett upp hoppet om fred, trots det stora lidande befolkningen fått utstå. Nu blev det ju en stor motgång för president Santos när fredsavtalet som han förhandlat fram röstades ner av befolkningen. Men Den norske nobelkomite menar att det inte innebär att fredsprocessen är död, utan betonar hur bra det är att president Santos nu jobbar vidare i frågan att skapa fred i landet (5).

Vill du läsa in dig på konflikten i Colombia har vi en stor mängd e-böcker i ämnet, och det finns även ett stort antal artiklar som behandlar konflikten och fredsarbetet.

Ekonomi

Priset i ekonomi, eller ekonomisk vetenskapär inte ett ursprungligt nobelpris, utan tillkom 1968 då Sveriges Riksbank instiftade priset. Utdelningen av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne sker dock samtidigt som nobelprisen, men priset är alltså inte ett nobelpris i egentlig mening.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 delas av Oliver Hart och Bengt Holmström för att på var sitt håll ha forskat och skapat kontraktsteorin. Det är ett teoretiskt verktyg, en generell tankeram, som kan användas för att utforma kontrakt mellan två parter för att minimera antalet konflikter. I dagens samhälle hålls ekonomin samman av en stor mängd kontrakt, bland annat kontrakt mellan husägare och försäkringsbolag, aktieägare och företagsledningar, anställda och arbetsgivare, listan kan göras hur lång som helst. Kontraktsteorin skapar grund för att förstå alla dessa kontrakt, samt skriva kontrakt som är så bra som möjligt för båda parter (6).

Vid en sökning i Summon återfinns en mängd artiklar om kontrakt skrivna av Bengt Holmström, och likaså finns det ett stort antal artiklar på ämnet av Oliver Hart.

(1) Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (2016). Pressmeddelande 2016-10-03.
(2) Kungl. Vetenskapsakademien (2016). Pressmeddelande 2016-10-04.
(3) Kungl. Vetenskapsakademien (2016). Pressmeddelande 2016-10-05.
(4) Svenska Akademien (2016). Pressmeddelande 2016-10-13.
(5) Den Norske Nobelkomite (2016). Pressmeddelande 2016-10-07.
(6) Kungl. Vetenskapsakademien (2016). Pressmeddelande 2016-10-10.

Text: Katharina Nordling
Bilder: Colourbox

Nobelprisen 2015 – en snabb sammanfattning

Idag är det den 10 december och Nobeldagen. Under pompa och ståt delas idag nobelprisen ut i Stockholm och Oslo, och ikväll är det bankett i Blå hallen på Stockholms stadshus. Här presenterar vi pristagarna och deras forskning lite närmare, och länkar vidare till mer läsning om respektive pris:

Fysiologi eller medicin

Årets nobelpris i medicin delas av totalt tre forskare. Halva priset går till forskarna William C. Campbell och Satoshi Ōmura och andra halvan till Youyou Tu. Gemensamt för alla tre pristagare är att de forskat fram nyaTablettförpackning med texten "Cure for Parasite". läkemedel som framgångsrikt används för att bekämpa parasitsjukdomar som flodblindhet och malaria. Detta är svårartade och utbredda sjukdomar som i första hand drabbar den fattigaste delen av mänskligheten (1).

I en artikel publicerad i Nature Medicine (10/2011) i samband med att Youyou Tu fick Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award 2011 beskriver Tu själv sitt arbete inom forskningen. Artikeln har titeln The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine och nås lättast genom en sökning i Summon på artikeltiteln.

Fysik

Årets nobelpris i fysik tilldelas två forskare: Takaaki Kajita och Arthur B. McDonald. Dessa båda forskare har, på varsitt håll, visat att neutriner byter skepnad (vilket kräver att de har massa). Neutriner är den näst vanligaste partikeln i hela kosmos, och tusentals miljarder neutriner strålar genom våra kroppar i varje sekund. Upptäckten kan komma att bli helt avgörande för hur vi i framtiden ser på universums historia, uppbyggnad och framtid (2).

Vill du läsa mer om upptäckterna som resulterade i årets nobelpris finns det flera artiklar av författarna tillgängliga via Biblioteket – sök på Takaaki Kajita eller Arthur B. McDonald i Summon.

Vi kan dessutom rekommendera den populärvetenskapliga sammanfattning som Kungl. Vetenskapsakademien har sammanställt i samband med att priset tillkännagavs. Det är en sex sidor lång sammanfattning som inkluderar en beskrivning av neutriner, historiken bakom forskningen och hur forskningen kan komma att påverka i framtiden.

Kemi

Det är tre forskare som delar på årets nobelpris i kemi.DNA-spiral. Thomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar har alla tre studerat hur celler reparerar DNA som skadats och därmed ser till att den genetiska informationen felsäkras. Var för sig har forskarna upptäckt olika tillvägagångssätt för reparation av DNA-strängar i celler. Dessa kunskaper ger en ny förståelse för hur celler fungerar och skapar möjligheter att exempelvis utveckla nya behandlingsmetoder för cancer (3).

Även för nobelprisen i kemi har Kungl. Vetenskapsakademien tagit fram en populärvetenskaplig sammanfattning om forskningen som ligger till grund för priset. Här presenteras de tre reparationsmetoderna, och det ges även en grundläggande genomgång av vad DNA är, och hur varje människas DNA-struktur skapas.

Litteratur

Årets nobelpris i litteratur tilldelas den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj, motiveringen från Svenska Akademien, som utser pristagaren, löd: För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid (4). Mer information om Svetlana Aleksijevitj och hennes författarskap kan du läsa i vår bloggpost om vinnande litteratur och här finner du en lista på de böcker biblioteket har av Aleksijevitj.

Fredspriset

Ceremonin för utdelningen av Nobels Fredspris hålls i Valsedelslåda med Tunisiens flagga som motiv.Oslo, och det är Den norske nobelkomite som utser pristagarna varje år. I år tilldelas priset Tunisiska nationella kvartetten för dialog som bidragit till att skapa en pluralistisk demokrati i Tunisien efter jasminrevolutionen 2011. Den arabiska våren startade i Tunisien 2010-2011 och spred sig sedan till flera länder i Nordafrika och Mellanöstern. Idag har kampen för demokrati stött på stora hinder i flera av dessa länder, men Tunisien har gått vidare och blivit ett demokratiskt samhälle med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter (5).

Söker man i Summon på Tunisian National Dialogue Quartet får man träff på en mängd tidningsartiklar från världens alla hörn om hur kvartetten tilldelats fredspriset. Vill man läsa mer om den arabiska våren har vi en mängd (e-)böcker inom ämnet på såväl svenska som engelska.

Ekonomi

Priset i ekonomi, eller ekonomisk vetenskap, är inte ett ursprungligt nobelpris, utan tillkom 1968 då Sveriges Riksbank instiftade priset. Utdelningen av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne sker dock samtidigt som nobelprisen, men priset är alltså inte ett nobelpris i egentlig mening.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk Hand som måttar en jordglob mellan tummen och pekfingret.vetenskap till Alfred Nobels minne 2015 tilldelas Angus Deaton. Motiveringen till att Deaton utses till pristagare är att han i väldigt stor utsträckning bidragit till att tydliggöra hur en ekonomisk politik som ökar välfärden och minskar fattigdomen bör utformas. Deaton har i sin forskning bland annat studerat hur hushållsdata kan användas för att dra slutsatser om samhället, samt studerat hur konsumenter fördelar sina utgifter på olika typer av varor (6).

Eftersom det är Kungl. Vetenskapsakademien som utser även pristagaren i ekonomisk vetenskap, finns det en bra och läsvärd populärvetenskalig sammanfattning även av forskningen bakom detta pris.

Angus Deaton har också skrivit en stor mängd artiklar och böcker inom sitt forskningsområde, vid en sökning i Summon får vi träff på 175 böcker, bokkapitel och artiklar som Deaton har författat.


Referenser:
(1) Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (2015). Pressmeddelande 2015-10-05.
(2) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-06.
(3) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-07.
(4) Svenska Akademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-08.
(5) Den Norske Nobelkomite (2015). Pressmeddelande 2015-10-10.
(6) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-12.

Text: Katharina Nordling
Bilder: Colourbox

Läs en vinnande bok i jul!

Till julens läsning tipsar vi om litterära pristagare, nationella och internationella. Priser som har delats ut i ett flertal år, även om kriterierna har ändrats med tiden. Nedan finner du tips på böcker/författare som mottagit nationella eller internationella priser under året.


Vinnare av Augustpriset 2015


Omslaget till Allt jag inte minns av Jonas Hassen Khemiri.En ung man som heter Samuel dör i en bilolycka. Ingen vet om han tog livet av sig, eller om det var en olycka. Hans flickvän och hans bästa vän berättar för en författare hur de minns honom.

Allt jag inte minns är en roman om kärlek och ekonomi. Om vänskap och våld. Om Samuel som lever vidare i allas minnen, nu när Vandad sitter inspärrad, Laide har lämnat landet och huset är förstört. Ett antal öden krockar i rasande fart i dagens Stockholm. Bakom alla röster om Samuel skymtar en person på flykt från sig själv. Vems minnesbilder går att lita på? Och vad döljer sig i det som vi inte minns?

Här hittar du: Allt jag inte minns

Jonas Hassen Khemiri (född 1974) är en av våra nu mest hyllade och lästa unga författare och dramatiker. Allt jag inte minns är Jonas Hassen Khemiris fjärde roman. Khemiris tidigare romaner – Ett öga rött, Montecore och Jag ringer mina bröder – har översatts till ett femtontal språk och debutpjäsen Invasion! sattes upp i USA och tilldelades en Obie Award för bästa manus. Förutom Augustpriset har Khemiri tilldelats bland annat Borås Tidnings Debutantpris, Sveriges Radios Romanpris, Tidningen Vi:s litteraturpris, Aniarapriset samt PO Enquists pris för unga författare på väg ut i Europa.

Ikon för augustpriset.Augustpriset utdelas sedan 1989 av Svenska Bokförläggareföreningen till årets bästa svenska bok. Från 1992 utdelas 3 priser: till årets bästa skönlitterära vuxenbok, till årets bästa barn- och ungdomsbok samt till årets bästa fackbok. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av 63 elektorer. Elektorerna är spridda över hela landet och är fördelade på bokhandlare, bibliotekarier och litteraturkritiker. Omröstningen är sluten och den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.


Vinnare av Sveriges Radio P1:s romanpris 2015


Det här är en beräOmslaget till Timme Noll av Lotta Lundberg.ttelse som handlar om tre kvinnor i tre tider och på tre platser. Där är Hedwig i ett sönderbombat Berlin 1945, hon som är författare och lämnar bort sin dotter. Där är tonårsflickan Isa som klipper sönder sin docka och får gå till en psykolog i Uppsala i mitten av 1980-talet. Sista tråden är prästfrun Ingrid, tidigare psykoterapeut, som följt med sin man till en skärgårdsö 2005.

Trots skilda tider, samhällen och villkor finns något de delar: deras liv har på olika sätt raserats. Som Hedwig sammanfattar alldeles i början: ”Det var över nu. Man kallade det timme noll.” Karaktären Hedwig bygger på Mellanöstern-reportern och författaren Cordelia Edvardsons mor, Elisabeth Langgässer, som utlämnade sin dotter till nazisterna när det framkom att dottern hade en judisk pappa.

Timme noll betecknar krigsslutet men också en mänsklig erfarenhet att stå i sin egen ruin. Vad får en kvinna göra? Vad är det mest förbjudna? Får man som människa en ny chans när det allra värsta har hänt?

Här hittar du: Timme noll : roman (finns även som e-bok)

Lotta Lundberg (född 1961) är en svensk författare, som nu är bosatt i Berlin. Lundberg har nu skrivit sex romaner och samt en essä-samling. Redan 2013 blev Lundberg nominerad till Sveriges radios P1:s romanpris med romanen Ön (e-bok).

Banderoll för Sveriges radios romanpris.Sveriges Radio P1:s romanpris delas sedan 1994 ut till “en framstående roman ur det gångna årets produktion”. Vinnaren utses av en lyssnarjury och prissumman är 50 000 svenska kronor. Lyssnarjuryn förnyas varje år och består av bokläsande radiolyssnare i olika åldrar och med skiftande yrken som skrivit och anmält sitt intresse att vara med. Jurymedlemmarna läser de sex nominerade romanerna, diskuterar dem och utser tillsammans pristagaren. Delar av diskussionerna sänds i radio.


Vinnare av Pulitzer Prize 2015


Omslaget till Ljuset vi inte ser av Anthony Doerr.Denna historiska berättelse utspelar sig i Paris, Bretagne och Tyskland före och under den tyska ockupationen av Frankrike under andra världskriget: Den franska flickan Marie-Laure har nyligen blivit blind och kan bara tolka krigets fasor genom ljud, dofter och beröring. I Tyskland drömmer barnhemspojken Werner om att bli radiotekniker, men kan bara undslippa ett hårt liv i kolgruvan genom Hitlerjugend. När Marie-Laure flyr det ockuperade Paris och Werner skickas på ett hemligt uppdrag förenas deras öden i Saint-Malo – en stad som kommer att totalförstöras av kriget.

Det är en gripande historia om människor som, mot alla odds, kämpar för att överleva. En fängslande berättelse om den grymhet som en gång slog klorna i Europa och om den godhet som göms i djupet av våra hjärtan.

Här hittar du: Ljuset vi inte ser (finns även på engelska, All the ligth we cannot see)

Anthony Doerr (född 1973) är en amerikansk prosaförfattare som hittills skrivit två romaner och två novellsamlingar, Ljuset vi inte ser är hans andra roman och den hamnade  omedelbart på USA:s bestsellerlistor när den kom ut.

Miniatyr av Pulitzer-pris-medaljen.Det amerikanska Pulitzerpriset utdelas varje år i journalistik, dramatik, litteratur (där det finns flera olika klasser), drama och musik. Romanpriset (fiction) har delats ut sedan 1917 och tilldelas en författare till ett framstående verk som publicerats under året. Enbart amerikanska författare kan komma i fråga.

 


Vinnare av Svenska Dagbladets litteraturpris 2015


Omslaget till Isidor och Paula av Ola Nilsson.En berättelse om två kusiner, förenade som barn av gemensamma upplevelser av misshandel och söndring i familjen, och som vuxna skilda åt av tid och missbruk. Det är en berättelse från storstadens underjord och Västkustens semesterljus.

Isidor och Paula är en variant på myten om Orfeus och Eurydike, som den diktats av Rainer Maria Rilke. Denna Eurydike är inte den passiva musan som Orfeus ska sjunga upp ur underjorden. Hon är ”i sig själv”, hennes tid därnere fyller henne ”som en stor rikedom”. Och när guden Hermes förskräckt säger att Orfeus har vänt sig om ”begrep hon ingenting och sade sakta: Vem?”

Här hittar du: Isidor och Paula (e-bok)

Ola Nilsson (född 1972) har givit ut sammanlagt fem prosaböcker, och har dessutom varit verksam som översättare av bland andra Heidegger och Rilke.

Svenska Dagbladets logotyp.Svenska Dagbladets litteraturpris instiftades 1944 då tidningen firade sitt 60-årsjubileum. Fram till och med 1959 delades oftast priset mellan flera författare, därefter har man belönat ett särskilt verk. År 2007 var prissumman 30 000 svenska kronor.

 


Vinnare av The Man Booker prize 2015


Omslaget till A brief history of seven killings av Marlon James.Romanen börjar 1976 med mordförsöket på reggae-artisten Bob Marley. Berättelsen är sann, liksom nästan allt i denna stora och myllrande berättelse om jamaicanskt våld: Marley sköts två dagar innan Smile Jamaica, en offentlig konsert organiserad av Michael Manley, premiärministern och ledaren för Folkets National Party (PNP). Han överlevde, liksom hans fru Rita, som även hon blev träffad av ett skott. Marley spelade konserten men lämnade omedelbart Jamaica efteråt för två år av självvald exil i London.

Boken utspelar sig under tre årtionden och använder sig av mordförsöket på Bob Marley för att beskriva både politik och gängkultur på Jamaica.

Här hittar du: A brief history of seven killings (boken finns ännu inte utgiven på svenska).

Marlon James (född 1970) är från Jamaica men bor idag i Minneapolis, Minnesota. A brief history of seven killings är hans tredje roman, och James är den första jamaicanen som tilldelats Booker-priset.

Ikon för The man booker prize.Booker-priset hette ursprungligen Booker McConnell Prize och instiftades av det multinationella företaget Booker McConnell. År 2002 fick priset en ny sponsor och kallas därefter för The Man Booker Prize. Priset har delats ut sedan 1969 till den bästa romanen från Brittiska Samväldet eller Republiken Irland enligt en jury, från och med 2014 kan priset delas ut till alla engelskspråkiga författare. Prisjuryn varierar från år till år och väljs av en utvald skara som är verksamma i bokvärlden. Dessa väljer sedan juryn, som i allmänhet består av framstående litteraturkritiker, akademiker och skribenter. Prissumman är på 50.000 brittiska pund.


Vinnare av Nobelpriset i litteratur 2015


Omslaget till Bön för Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj.Årets Nobelpris i litteratur gick i år till den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj. Motiveringen löd:

För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid.

Svetlana Aleksijevitj föddes tre år efter andra världskrigets slut i den sovjetiska republiken Ukraina och växte upp i en vitrysk by där både hennes ukrainske far och vitryska mor arbetade som folkskollärare. Som ung flyttade Svetlana till Minsk och utbildade sig till journalist vid universitetet och arbetade sedan som journalist och tidningsredaktör på vitryska tidningar och tidskrifter. Efter att ha blivit utsatt för allt mer pressande trakasserier och påtryckningar av Lukasjenkos regim i slutet av 1990-talet valde hon att gå i exil och lämnade Vitryssland 2000. Genom The International Cities of Refuge Network, som organiserar ett fristadsboende för förföljda författare, kunde hon bosätta sig och leva under ett drygt decennium i olika västeuropeiska städer, bl.a. i Paris och Berlin. Åren 2006-08 tillbringade hon i Göteborg. Hon återvände till Minsk först 2011.

I sina böcker  använder Svetlana Aleksijevitj journalistiska arbetsmetoder och har skrivit en serie dokumentärromaner om Sovjetmänniskan som kallas ”Utopins röster – eller Historien om den röda människan”.

Följande böcker av Svetlana Aleksijevitj finns att låna på biblioteket:

Miniatyr av nobel-medaljen.Nobelpriset i litteratur är ett av de fem Nobelprisen, inrättade genom Alfred Nobels testamente. Alfred Nobel specificerade att ett av prisen skulle gå till den som under det gångna året “inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. Pristagare utses av Svenska Akademien och tillkännages i oktober varje år av dess ständige sekreterare i Börshuset i Gamla stan, Stockholm. Priset delas ut den 10 december i Stockholms konserthus då pristagarna får motta priset ur kungens hand. Priset har utdelats sedan 1901, och består av medalj och en penningsumma på över 8 miljoner svenska kronor.


Ingen av dessa tips som föll dig i smaken? Kolla in våra tidigare tips på biografier, bibliotekariernas egna boktips eller deckare.

Här finns hjälp om den e-boksplattform som ovanstående böcker finns tillgängliga i (Elib). Får du det inte att fungera ändå? Kontakta oss på biblioteket, så hjälper vi gärna till!

Text & tipsare: Karin Ekström

Ekonomipriset till minne av Alfred Nobel, vill du veta mer?

IN ENGLISH

”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012 till Alvin E. Roth och Lloyd S. Shapley för ett centralt ekonomiskt problem, nämligen att på bästa och mest effektiva sätt para ihop olika aktörer med varandra. Det kan gälla att matcha skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Alvin E. Roths och Lloyd S. Shapleys forskning utgör en resa från abstrakt teori om stabila allokeringar till praktisk utformning av marknadsinstitutioner.” (Källa: Kungliga Vetenskapsakademien)

På Högskolebiblioteket i Borås kan du i Summon finna artiklar tillgängliga i fulltext av Alvin E. Roth och Lloyd S. Shapley. Du kan behöva identifiera dig med dina inloggningsuppgifter vid högskolan för att få tillgång till artiklarna. Det finns också en artikel där båda är medförfattare.

De driver en blogg tillsammans där de själva listat länkar till fria artiklar av dem via Wiley Online Library. Man kan också se en inspelad föreläsning med Alvin E. Roth från 2007 med titeln What Have We Learned from Market Design och ett Google Tech Talks från samma år med titel Market Failure and Market Design.

Du kan också läsa fria artiklar av författarna via till exempel SciVerse, de har listat vilka de tillhandahåller utan autenticering.

Du finner massa mer matnyttigt på nobelprisets officiella hemsida samt en populärvetenskaplig förklaring från Kungliga Vetenskapsakademien.

Text: Lisa Carlson

Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin, vi har artiklarna!

IN ENGLISH

Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin tilldelas Shinya Yamanaka och Sir John B. Gurdon för ”deras upptäckter om stamceller. Yamanaka lyckades lura hudceller tillbaka i sin utveckling, så att de blir stamceller. Och därifrån kan de gå till att ha nästan vilken funktion som helst i kroppen. En av de som banade vägen för Yamanaka var Gurdons i experiment med grodor som visade att i varje enskild cell så finns alla arvsanlag för hela individen, det skedde redan på 1960-talet.” (Källa: Sveriges Radio)

På Högskolebiblioteket i Borås kan du i Summon finna artiklar av John B Gurdon och Shinya Yamanaka tillgängliga i fulltext. Du kan behöva identifiera dig med dina inloggningsuppgifter vid högskolan för att få tillgång till artiklarna.

Du kan också läsa fria artiklar av författarna via till exempel SciVerse, de har listat vilka de tillhandahåller utan autenticering.

Se också gärna denna intervju med John B. Gurdon om upptäckten. Och denna föreläsning av Shinya Yamanaka från 2011 eller detta inslag om densamme.

Du finner massa mer matnyttigt på nobelprisets officiella hemsida.

Text: Lisa Carlson

Nobelpriset i Kemi, lär dig mer.

IN ENGLISH

Våra kroppar är ett finstilt samspel mellan tiotusentals miljarder celler. Nobelpriset i Kemi tilldelas Robert J. Lefkowitz och Brian K. Kobilka för upptäckten att ”varje cell har små mottagare, receptorer, som gör att den kan känna av och anpassa sig till omgivningen. […] de har kartlagt en betydelsefull familj av sådana receptorer: G-proteinkopplade receptorer.” (Källa: Kungliga Vetenskapsakademien)

På Högskolebiblioteket i Borås kan du i Summon finna artiklar av Robert J. Lefkowitz och Brian K. Kobilka tillgängliga i fulltext. Du kan behöva identifiera dig med dina inloggningsuppgifter vid högskolan för att få tillgång till artiklarna. Intressant är också att vi har sju artiklar där de båda är medförfattare.

Du kan också söka i Wiley Online Library efter fria artiklar från dem (detta är bara ett av många ställen du kan finna fria resurser i). Du ser i träffistorna vilka som har fri access viaden här markeringen:

free_wiley

Du kan också läsa fria artiklar av författarna via till exempel SciVerse, de har listat vilka de tillhandahåller utan autenticering.

En populärvetenskaplig förklaring till årets nobelpris i kemi finner du också via Kungliga Vetenskapsakademien. Det finns också olika filmer att se med pristagarna via Youtube. Här finns en tvådelad föreläsning med Robert J. Lefkowitz (del 1 och del 2) samt en kort presentation om priset.

Du finner massa mer matnyttigt på nobelprisets officiella hemsida.

Text: Lisa Carlson